Pan Kot o sobie

Fundacja Szanowny Pan Kot istnieje od 2013 roku.

Naszym celem jest kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw wobec braci mniejszych, a szczególnie kotów. Chcemy uświadomić ludziom nieprawdziwość wielu obiegowych opinii, związanych z tymi zwierzętami oraz pomóc dostrzec zalety wynikające z przyjęcia mruczka pod swój dach.

Pomagamy bezpośrednio kotom, które stają na naszej drodze. Zachęcamy do sterylizacji, adopcji, wolontariatu, bycia domem tymczasowym oraz wszelakiej pomocy zwierzętom.  Prowadzimy Wypożyczalnie Łapacza czyli sprzętu potrzebnego przy łapankach jak i w czasie rekonwalescencji po zabiegach. Angażujemy się w lokalne i ogólnopolskie akcje prozwierzęce.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym los zwierząt nie jest obojętny.

 

 Misja

Dzięki dzieleniu się naszą wiedzą, doświadczaniem i empatią mamy nadzieję przyczynić się do zmian postaw wobec zwierząt.

 

Cele

  1. Nauka, oświata, edukacja i wychowanie (ekologiczna, prozwierzęca).
  2. Promocja i organizacja wolontariatu.
  3. Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt.
  4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego.
  5. Upowszechnianie i promowanie idei zrównoważonego rozwoju.
  6. Niesienie pomocy bezdomnym, krzywdzonym i zagrożonym działalnością człowieka zwierzętom oraz zapobieganie ich bezdomności.
  7. Podejmowanie działań na rzecz zmian systemowych dotyczących sytuacji zwierząt.
  8. Wspierania wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie bezdomności i okrucieństwa wobec zwierząt.
  9. Udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, podejmujących tematykę praw zwierząt.
  10. Podejmowanie działań artystycznych, kulturowych na rzecz ochrony zwierząt i środowiska.

 

KRS: 0000472992

Konto: 96 2030 0045 1110 0000 0303 8260

SWIFT: GOPZPLPW

IBAN: PL96203000451110000003038260

E-mail: biuro@szanownypankot.org

 

Statut

Sprawozdania

 

Szanowne Koty potrzebują weta i jedzenia!

FaniMani